×
Meniu

CV-ul Viceprimarului

Nume:            Buruiană

 

Prenume:       Zinaida

 

Data naşterii: 05.02.1979

 

Starea civila: Casătorită, doi copii

 

Adresa de contact:    oraşul Hînceşti, strada Mihalcea Hincu 132

 

Tel./fax    +373 269 22135

 

Mobil  +373 78847777

 

E-mail:          

 

Studii

 

 • 1999-2003 Universitatea Cooperatist – Comerciala din Moldova, mun. Chisinau, Moldova

Specialitatea – Jurist

Diploma :  AL 0066514  din 24.06.2003

 

 

Experienţă profesională

 

– 2002 – 2003 Specialist principal, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hincesti

 

– octombrie 2003 – decembrie 2003 Operator, CI Hincesti filiala SA „Moldtelecom”

 

– decembrie 2003 – 2007 jurist,  Primaria orasului Hincesti

 

– 2007 – prezent Viceprimar, Primaria orasului Hincesti

 

 

Activitate politica

 

2009 – prezent membru al Partidului Democrat din Moldova

 

Atribuţiile Viceprimarului:

 

 • coordonarea activităţilor de salubrizare, ecologie şi înverzire;
 • coordonarea asupra activităţilor de asigurare şi menţinere a ordinii publice;
 • controlul asupra întreţinerii şi gestionării fondului locativ – proprietate publică;
 • coordonarea activităţii asociaţiilor de coproprietari în condominiu;
 • dirijarea activităţii arhitectului oraşului, specialistului în probleme de încorporare; specialistului în dezvoltarea şi amenajarea teritoriului, specialiştilor în reglementarea regimului proprietăţii funciare;
 • coordonarea ativităţii ÎM „Amen-Ver”, Poliţiei orăşeneşti, ÎM „Regia Ara”;
 • coordonarea activităţii Comisiei Administrative şi Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.
 • coordonarea activităţii: instituţiilor de învăţămînt; grădiniţilor; Centrului de Plasament „Brînduşa”; Centrului de Creaţie; Şcolii sportive; stadionului orăşenesc;
 • coordonarea activităţilor de asistenţă socială privind persoanele în etate, familiile cu mulţi copii, copii în dificultate, bătrînii, alte categorii socialment vulnerabile;
 • coordonarea activităţilor sportive, organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, manifestărilor, altor evenimente social-culturale din cadrul oraşului;
 • asigurarea realizării măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;
 • coordonarea activităţilor de tineret;
 • coordonarea relaţiilor cu serviciile desconcentrate de specialitate referitor la situaţia pe piaţa muncii, inclusiv acţiunile de susţinere a persoanelor neîncadrate în cîmpul muncii;
 • coordonarea activităţii specialiştilor în: cultură, sport, asistenţilor şi lucrătorilor sociali, perceptorilor fiscali, juristilor;
 • controlarea mersului acumulării veniturilor în buhetul local;
 • coordonarea activităţii Comisiei pentru Protecţia drepturilor Copilului;
 • coordonarea activităţii instituţiilor de cult;
 • minorităţi naţionale.