×
Meniu

Anunț

I N F O R M A Ţ I E

Stimaţi cetăţeni , vă comunicăm că administraţia publică locală a indentificat problemele  existente pe oraş, însă în limitele posibilităţilor financiare le putem soluționa.

Dezvoltarea mun..Hînceşti depinde de veniturile acumulate , granturile şi investiţiile atrase , în dependenţă de aceasta sunt posibilităţi de-a planifica executrea lucrărilor

de reparaţii capitale sau curente.

Însă cetăţenii  mun.Hînceşti întrepretează greşit situaţia considerînd că primăria dispune de mijloace financiare dar nu doreşte să efectuieze lucrări să tindă de-a îmbunătăţi condiţiile de trai al cetăţenilor, însă principala sarcină fiind anume că îmbunătăţirea condiţiilor de trai al cetăţenilor.

Ca ex.- bugetul primăriei municipiului Hînceşti constituie –

 • –   Veniturile constituie                         –  38 356 400.00
 • –  Impozitul pe venit                                   –  7 010 0000.00
 • –  Impozitul pe proprietate                           –  2 077 000.00
 • – Impozite și taxe pe mărfuri și servicii         –  3 863 000.00
 • – Venituri din propărietate                           –   140 000
 • – Venituri din vînzarea mărfurilor și servicii  –  1 344 000.00
 • –  Amenzi                                                  –  20 000.00
 • –  Alte venituri                                           –  30 000.00
 • –  Transferuri primite în cadrul BPN             – 23 882 400.00
 • – Cheltuielile constituie                           –  38 356 400.00
 • –  Întreținerea grădinițelor                             –  18 622 000.00
 • –  Înreținerea școlii sportive                           –  889 000.00
 • –  Întreținerea casei de creație                        –  1 129 100.00
 • –  Întreținrea centrului de plasament               –  1 325 800.00
 • –  Întreținerea stadionului                              –  598 000.00
 • –  Întreținerea taberei de copii                        –  224 000.00
 • –  Amenajarea orașului și servicii                   –  5 700 000.00

salariul angajaților ,iluminatul stradal,

lucrări de amenajare

–  Întretinerea aparatului primăriei și activelor – 3 282 500.00

salariu – contribuția,energia electrică,gaze,

telecomunicații,transport,deplasări,reparații

curente, servicii editoriale,poștale

–  Administrarea fondului de rezervă                –  500 000.00

–  Dobînmzi la împrumuturi interne și externe   –  430 000.00

–  Rambursarea împrumutului                          –  2 035 000.00

-reparația str.Mihai  Sadoveanu             -3 000 000

-reparația str.Alexandru Lăpușneanu      -1.500 000

-reparația parțială a str.Mihalcea Hîncu  -245 000

Reparația capitală a W public stadion     – 255 00

 

–  Reparații capitale a drumurilor                     –  1 761 000.00

 

Ca rezultat pentru executarea lucrărilor capitale şi curente  pe oraş , se acumulează – 1 761 000.00  lei.

 

Unica soluţie de dezvoltare a oraşului rămîne atragerea granturilor şi investiţiilor, în această direcţie administrația primăriei și întreprinderile municipale  desfășoară proectele  ;

 • reconstrucţia şi modernizarea sistemului de canalizare pe oraş în 5 sectoare finansat de Fodul Ecologic , cu valoarea de

-N1 str.Livezilor,Bucium,Gh.Enescu,Victoriei,

-N3 str.Ciocîrlia,Grigore Starîi,N.Gribov,Ion Iachir,Teilor,

-N6 str.Gura Cotului,Ion Fulga,Tricolorului,Sleahul Mereşenilor,

-N8 str.Columna,Nicolae Milescu Spătaru,Mărţişor,

-N13 str.Alexandru cel Bun,Maria Drăgan,Victor Crisescu,

 

 • Reconstrucția modernizarea și extinderea sistemei de canalizare fiind efectuat studiul de fizabilitate pe tot orașul cu valoarea de 27 000 000.00. lei, finansat de către G I Z companie germană.
 • Eficienţa energetică – termoizolarea şi schimbarea acoperișului și geamurilor la grădiniţele de copii N3 și N 4,
 • Construcția drumului de ocolire etapa II str.Chișinăului spre str.Cuza – Vodă  L-559 – R – 44 cu lungimea de -2.5 km  cu valoarea  – 49 584 000.00  lei , finanțat de Agenția de Dezvoltare Regională.
 • Asigurarea cu apă potabilă prin implimentarea proectului Sisteme  regionale apă – canal  garanția sănătății noastre mun.Hîncești satele Bozieni,Fărlădeni,Buțeni,Logănești,Mereșeni cu construcția stației de tratare a apei cu valoarea de 29 000 000.00 lei, finansat de către  Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională.
 • Îmbunătățirea serviciilor de salubrizare asigurarea cu 4 autospeciale finansat de către Fondul Ecologic cu valoarea de – 3 100 000.00 lei.

 

Altă solicitare a cetăţenilor este dezvoltarea infrastructutii drumurilor însă pentru a construi şi repara drumurile este necesar de-a construi reţelele de gazoduct, apeduct şi canalizare, pe 2 poziţii rezultate sunt acumulate, a rămas de finalizat extinderea reţelei de canalizare. Din cauza ceasta nu-i rentabil şi nus posibilităţi financiare de-a suporta cheltuili la reparaţia străzilor şi după aceasta să contruim reţeaua de canalizare, rămîne să avem răbdare, înţelegere şi conlucrare ca în comun să realizăm aceste obiective, deoarece în acordarea granturilor condiţia principală este contribuţia persoanelor fizice , juridice ca pe parcurs să conlucrăm şi să avem posibilitatea de-a implimenta aceste granturi.

Conform finansării  Drumuri Bune va fi posibilitatea de-a repara in variantă albă str.Bucium ,str.Bernadazi și str.Teilor,str.Sfatul Țării, în varinată de asfalt str.Alexandru cel Bun sectorul de la str.Octavian Goga pînă la str.Gheorghe Cojbuc.

-Se desfășoară:- lucrări de reparație a trotuarei de pe str.Mihalcea Hăncu ,

– lucrări de reparație capitală  a monumentului eroilor căzuți în cel de al II – lea Război Mondial,

– iluminarea sectorului Miciurineț.

– reparația izvoarelor de pe str.Chișinăului și str.Negruzi,

– podul str.Ștefan- Vodă instalarea balustradei,

STIMAŢI cetăţeni, vă comunicăm că sarcina principală al primăriei  mun.Hînceşti este de-a îmbunătăţi condiţiile de trai al cetăţenilor, ca strategii pe anul 2019 sunt ;- asigurarea cu apă potabilă – prin instalarea stației de filtrarea și epurarea apei,

– dezvoltarea infrastructurii;

–   extinderii reţelilor de apeduct și canalizare,

 • reparaţia străzilor,
 • iluminatul stradal,
 • reparaţia grădiniţelor ,
 • amenajarea parcului central,
 • reciclarea deșeurilor menagere – înlăturarea gunoiștelor neautorizate,
 • termoizolarea blocurilor locative și reparația scărilor
 • dezvoltarea socio-economică și culturală a localității ;
 • crearea fabricelor și uzinelor , zonei economice libere,
 • crearea locurilor de muncă,
 • construcția terenurilor sportive în sectoare pentru practicarea sportului,
 • dezvoltarea relațiilor de patreneriat cu alte state vecine,
 • dezvoltarea transportului public,

Pentru a avea un oraş frumos dezvoltat depinde nu numai de primăria mun.Hînceşti, dar şi de atitudinea persoanelor fizice și juridice,  care zi de zi vor contribui la dezvoltarea municipiului prin amenajarea proprietăţilor şi terenurilor aferente, menţinerea curăţeniei, păstrarea bunujrilor materiale  şi educaţia tinerii generaţii.

Realizarea obiectivelor  planificate  va decurge pe etape , în dependență de mijloacele financiare acumulate sau atrase prin  investiții sau granturi.

Despre planul de măsuri pe anul  2019 la efectuarea lucrărilor de reparații curente și capitale ve-ți fi informați  suplimentar .

Mizez pe stimă,respect, înțelegere ,conlucrare și răbdare .