×
Meniu

Anunț! Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Hîncești

CONSILIUL MUNICIPAL HÎNCEȘTI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HÎNCEȘTI

DISPOZIȚIE NR. 197 din 16.07.2021 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Hîncești În temeiul art. 16 (2) și (3) a legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Primarul mun. Hîncești.

DISPUNE:

Se convoacă ședința extraordinară a Consiliului municipal Hîncești, pe data de 22.07.2021, ora 10:00, în incinta sălii mari de ședințe a Primăriei mun. Hîncești (str. M. Hîncu 132, et.2), cu ordinea de zi conform anexei.

Primarul municipiului TNARI Hîncești

Ex. Romaniuc T.

Tel. 0269-2-21-35

Anexă la dispoziția primarului mun.Hîncești nr. .197 din 16.07.2021

ORDINEA DE Zi a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Hînceștiî din 22.07.2021 Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului municipal Hîncești Nr. 06/03 din 16.04.2021, informează Alexandru Botnari, primarul municipiului Hîncești

 1. Cu privire la inițierea contractării unui credit, informează Ciubuc Ana, specialist în planłficare
 2. Cu privire la efectuarea unor modificări, precizări, rectificări și completări în bugetul municipal pentru anul 2021, iąformează Ciubuc .Ana, specialist în planificare
 3. Cu privire la aprobarea Contractului de credit, informează Alexandru Botnari, primarul municipiului Hîncești
 4. Cu privire la conferirea gradillui de calificare secretarului interimar al Consiliului municipal informează Bulat Nicolae, jurist.
 5. Cu privire la desemnarea unui reprezentant al Autorității Publice Locale în componența Comisiei de concurs pentru ocupareafuncției de director al L. T. ” M.Eminescu ” și al Gimnaziului ” M. Viteazul, informează secretarul interimar al CM, T.Romaniuc
 6. Cu privire la inițierea procedurii deformarea a unor bunuri imobile, iąformează Viorel Palade, inginer-cadastru
 7. Cu privire la inițierea procedurii corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale în procesul evaluării masive, informează Viorel Palade, inginer-cadastru
 8. Cu privire la formarea și înregistrarea unor bunuri imobile, informează Viorel Palade, inginer-cadastru
 9. Cu privire laformarea și înregistrarea unor bunuri imobile, informează Viorel Palade, inginer-cadastru
 10. 2Cu privire la delimitarea în mod selectiv a unor terenurilor proprietate publică, din domeniul privat. iąformează Viorel Palade, inginer-cadastru
 11. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor destinate constructiilor, inclusiv terenurilor aferente obiectivelor privatizate, iąformează Viorel Palade, inginercadastru
 12. Cu privire la atribuirea unor terenłłri, ią/ôrmează Viorel Palade, inginer-cadastru
 13. Cu privire la rezilierea unui contract de arendă, iąformează Viorel Palade, inginercadastru
 14. Cu privire la corectarea erorilor comise în cadrul atribuirii terenurilor în proprietate privată, informează Viorel Palade, inginer-cadastru
 15. Cu privire la schimbarea modului de folosință și categoria de destinație a unor terenuri, informează Viorel Palade, inginer-cadastru
 16. Cu privire la stabiliręa relațiilor de superficie, informează Viorel Palade, inginercadastru
 17. Cu privire la arenda unor terenuri prin licitație, informează Viorel Palade, inginercadastru
 18. Cu privire la schimbarea destinației unor imobile, informează Ion Plăcintă, arhitect
 19. Cu privire la schimbarea destinației unor imobile, informează Ion Plăcintă, arhitect
 20. Cu privire la schimbarea destinației unor imobile, informează Ion Plăcintă, arhitect
 21. Cu privire la transmiterea bunurilor raportate la materiale, informează Barcaru Elena, contabil-șefinterimar
 22. Cu privire la transmiterea bunurilor raportate la mijloacefixe, informează Barcaru Elena, contabil-șęfinterimar
 23. Cu privire la modificarea unei decizii, informează Nicolae Bulat, jurist
 24. Cu privire la încheierea unui acord de parteneriat, informează Nicolae Bulat, jurist
 25. Cu privire la desemnarea consilierului care va semna deciziile consiliului, în caz când președintele ședinței se va afla în imposibilitate de a le semna
 26. DIVERSE