×
Meniu

Anunț!!! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria municipiului Hîncești inițiază , începînd cu data de 28 octombrie 2021, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Hîncești „Cu privire la aprobarea Programului de revitalizare urbană (PRU) a municipiului Hîncești 2021-2025”.

Scopul proiectului de decizie este aprobarea de către CM Hîncești a Programului de revitalizare urbană a municipiului Hîncești 2021-2025.

Necesitatea elaborării și aprobării proiectului de decize este asigurarea aplicării unui instrument de dezvoltare urbană durabilă și planificarea unui program de acțiuni pentru o zonă a localității, pentru o anumită perioadă de timp.

Prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea PRU Hîncești, care reprezintă un instrument de planificare, necesar pentru participarea municipiului Hîncești în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii municipiului Hîncești, în special locuitorii zonei de revitalizare -Tîrgul Nou (lunca rîului Cogîlnic).

Rezultatele scontate, ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice, sunt aprobarea PRU a mun. Hîncești, care va asigura implementarea diverselor măsuri de interacțiune și incluziune socială, măsuri de valorificare a potențialului economic, modernizarea instituțiilor de învățămînt și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare- Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Liniile directoare privind revitalizarea urbană în Republica Moldova.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă la data de 17.11.2021, în adresa dnei Colesnicov Cătălina, la adresa electronică municipiulhincesti@gmail.com sau catalina_blisciac@yahoo.com, la numărul de telefon 0269 2-37-61 sau la adresa: Primăria mun. Hîncești, MD-3401, Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 132.

Proiectul deciziei CM Hîncești  „Cu privire la aprobarea Programului de revitalizare urbană a mun. Hîncești 2021-2025” este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei www.primariahincesti.md sau la sediul Primăriei municipiului Hîncești, situat pe adresa str. Mihalcea Hîncu, 132.