×
Meniu

Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în mun. Hîncești”

Anunț!!!

Privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a Consiliului Municipal Hîncești „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în mun. Hîncesti privind modificarea  din Cod urbanistic de reglementare TDS-S cu destinație specială în Cod urbanistic de reglementare R1-zona rezidentiala cu regim mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare”. Desfășurarea audierilor publice vor avea loc la data de 17 februarie 2023, ora 14.00, în incinta Primăriei Municipiului Hîncești, sala mare. 

Primăria municipiului Hîncești inițiază, începînd cu 26 ianuarie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Hîncești „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în mun. Hîncești privind modificarea  din Cod urbanistic de reglementare TDS-S cu destinație specială în Cod urbanistic de reglementare R1-zona rezidențială cu regim mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare”

Scopul proiectului este Modificarea Codului urbanistic TDS-S cu destinație specială în Cod urbanistic de reglementare R1-zona rezidențială cu regim mic de înălțime și terenuri pentru dezvoltare corelate cu Planul  Urbanistic General în corespundere cu normativele în vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016).

Necesitatea elaborării și adoptării Planul Urbanistic Zonal  cuprinde direcţiile, priorităţile şi reglementările de dezvoltare a zonei respective în corelare cu localitatea urbană a mun. Hîncești inclusiv prevederi pentru următoarele probleme principale:

– relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ;
– încadrarea zonei in teritoriul propus prin Planul Urbanistic General  al mun. Hîncești;
– organizarea şi integrarea  căilor de comunicaţii ale zonei in rețeaua majoră de căi de comunicații;
– marcarea  obiectivelor de utilitate publică propuse prin suprafețe organizate și destinate.

Prevederile de bază ale proiectului este asigurarea, corelarea dezvoltării unei părți din teritoriul mun.Hîncești carecterizată  de un grad sporit de complexitate urbană accentuată în zona preconizată în concordanță cu programul de dezvoltare a localității și Planului Urbanistic General al mun. Hîncești.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt Primăria mun. Hîncești, Consiliul municipal Hîncești, cetățenii.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt atribuirea unei funcții corespunzătoare zonei date, organizarea arhitectural – urbanistică a zonei prin stabilirea amplasării construcțiilor noi, încadrarea într-o soluție de ansamblu corectă.

Impactul estimat al proiectului de decizie este reglarea relațiilor funcționale, soluționarea unei grupe de probleme specifice zonei analizate în contextul modificării codului urbanistic de reglementare TDS-S cu destinație specială în Cod urbanistic de reglementare R1-zona rezidențială cu regim mic de inălțime și terenuri pentru dezvoltare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare „Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului” (NCM B. 01.02.2016), prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare, în special PUG şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17.02.2023, pe adresa Primăriei mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu,132 sau pe adresa electronică – municipiulhincesti@gmail.com. Doritorii de a participa în cadrul audierilor publice sunt rugați să se înregistreze in prealabil la numărul de telefon 026923286.

Proiectul PUZ este disponibil pe pagina web oficială www.primariahincesti.md sau la sediul Primăriei municipiului Hîncești, situat pe adresa str. Mihalcea Hîncu,132.