×
Meniu

CzechAid Achiziții Publice – „Reconstrucția stației principale de pompare a apelor uzate din or. Hîncești”

The Czech Development Agency (CzechAid) announces public procurement for a Small-Scale Public Contract for supplies.

The subject of the public contract is the reconstruction of the main wastewater pumping station in Hîncești.

The public contract will be implemented based on the procurement conditions defined in the tender documentation and its annexes. The tender documentation and annexes can be downloaded here.

The estimated value of the public contract is EUR 223 561 excluding VAT.

Bids shall be submitted electronically by e-mail at the e-mail address of the CzechAid: tender@czechaid.cz. The time deadline is set to 18 April 2023 until 10 am (Central European Time – CET), which is 11 am in Moldova.

 

CzechAid Achiziții Publice – „Reconstrucția stației principale de pompare a apelor uzate din or. Hîncești”

Agenția Cehă de Dezvoltare (CzechAid) anunță procedura de achiziții publice pentru un Contract Public la scară mică pentru bunuri.

Obiectul contractului public îl reprezintă reconstrucția stației principale de pompare a apelor uzate din or. Hîncești.

Contractul public va fi implementat în baza condițiilor de achiziție definite în documentația de licitație și în anexele acesteia. Documentația de licitație și anexele pot fi descărcate aici.

Valoarea estimată a contractului public este de 223 561 EUR fără TVA.

Ofertele vor fi depuse electronic prin e-mail la adresa de e-mail a CzechAid: tender@czechaid.cz. Termenul limită este stabilit pentru 18 aprilie 2023 până la ora 10.00 (ora Central Europeană – CET), care este 11.00 dimineața în R. Moldova.

 

«Реконструкция главной насосной станции сточных вод в Хынчешть»

Чешское агентство развития (CzechAid) объявляет о государственном тендере, предметом которого является реконструкция главной насосной станции сточных вод в Хынчешть.

Государственный контракт будет реализован на основании условий закупки, определенных в конкурсной документации и приложениях к ней. Тендерную документацию и приложения можно скачать здесь.

Ориентировочная стоимость государственного контракта составляет 223 561 Евро без учета НДС.

Тендерные предложения должны быть представлены в электронном виде на адрес CzechAid: tender@czechaid.cz. Крайний срок для подачи предложений установлен на 18 апреля 2023 года до 10:00 (центральноевропейское время — CET), до 11:00 молдавского времени.