×
Meniu

❗️În atenția locuitorilor municipiului Hîncești❗️

Primăria mun. Hîncești vă aduce la cunoștință despre taxa pentru salubrizare

I. Baza legală: Codul fiscal

Taxa de salubrizare este o taxă locală în conformitate cu art. 288 al Codului fiscal, este o plată obligatorie la bugetul local și nu presupune încheierea unui contract cu contribuabilul.

Art. 290 lit.p) stabilește că subiecții impunerii (cine trebuie să achite) sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament).

Potrivit art. 291 alin.(2), baza impozabilă (în baza la ce se calculează suma de achitat) este numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.

Pentru a evita orice situație de confuzie, accentuăm încă o dată că se ia în calcul numărul persoanelor care au oficial viza de domiciliu la adresa indicată și nu numărul persoanelor care locuiesc de facto.

Conform art. 292, cota taxei de salubrizare se stabilește de Consiliul Municipal Hincesti.

II. Taxa de salubrizare în municipiul Hîncești

Pentru anul 2023, conform Deciziei nr. 01/08 din 21 decembrie 2022 a Consiliului Municipal Hîncești, locuitorii municipiului vor achita taxa de salubrizare în mărime de 5 lei pe lună, ca și în anul 2022.
Sunt scutite de plata taxei de salubrizare persoanele cu dizabilități severe și accentuate, precum și copiii până la vârsta de18 ani.

Atenție!
Cetățenii vor primi avizul de plată trimestrial, în plic, la domiciliu. Avizul va conține informația privind suma către plată anuală.
Cetățenii pot solicita avizul de plată și de la serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei mun. Hîncești.

III. Pentru ce achită locuitorii municipiului Hîncești?

Salubrizare înseamnă de fapt:
– măturatul străzilor și al spațiilor publice;
– spălatul/stropitul străzilor;
– golirea coșurilor stradale;
– întreținerea mobilierului urban;
– cositul în spațiile publice;
– amenajarea spațiilor publice, plantarea arborilor, arbuștilor, florilor, semănatul ierbii;
– curățarea/defrișarea arborilor, arbuștilor, precum și tratamentul fitosanitar prin stropiri cu mijloace contra bolilor și dăunătorilor;
– deszăpezirea;
– deservirea canalizare pluvială;
– dezinfecția, ecarisajul;
– iluminatul stradal.

Contribuția cetățenilor, prin taxa de salubrizare, constituie circa 15% din toate cheltuielile necesare pentru efectuarea lucrărilor enumerate mai sus. Restul banilor sunt din bugetul local