×
Meniu

ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Primăria mun. Hîncești anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agentia de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul „Centru multifuncțional cu spații comerciale și social-culturale, parcări subterane, încăperi pentru prestări servicii și aparthotel 2S+P+4E+PH pe terenul cu numărul cadastral 5301206601situat în municipiul Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 108” planificat de către SRL „Agrodinamic”.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia de Mediu din mun. Chisinau, str. Albisoara 38 precum și la următoarea pagină web oficială https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia de Mediu.

Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia de Mediu.