×
Meniu

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea Acordului de Mediu a activității planificate!

Initiator persoana fizică Zamostean Chiril anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru activitatea planificată „Spațiu comercial și parcaj deschis pe terenul cu nr. cadastral 53012041468 amplasat în mun. Hîncești, intravilan”

Acordul de Mediu și motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.