×
Meniu

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate

Primăria mun. Hîncești, anunţă publicul interesat, despre aprobarea şi emiterea Acordului de Mediu, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate „Curățirea și adâncirea albiei râului Cogâlnic de la baraj (situat pe lot cadastral 6026202954 din satul Ciuciuleni) până la hotarul administrativ dintre mun. Hîncești și com. Bozieni, r-nul Hîncești”.

Acordul de Mediu şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu din data de 05.01.2024 la pagina web oficială:
https://docs.google.com/document/d/1Le-bB6Spjm9i33u-aRxcp59kRGw1A2sxuy08C9b1axo/edit

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorităţii competente emitente, comentarii/observaţii la conţinutul Acordului de Mediu din data publicării prezentului anunţ, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autorităţile administraţiei publice, prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

Publicul interesat poate consulta conţinutul informaţiei din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observaţii expuse în formă scrisă, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.