×
Meniu

C.P. Temporar „Brândușa”

 

Centrul de Plasament Temporar al copiilor în situaţie de risc „Brînduşa”
Mun. Hînceşti, str. Şleahul Mereşenilor, nr.2.

 

 


E-mail: l_dragomir@mail.ru, tel: 0-269-2-29-33.

Centrul de Plasament Temporar „Brînduşa”

Centrul de Plasament Temporar „Brîndusa” din municipiul Hînceşti  este o instituţie specializată publică de profil social, care are ca scop amplasarea pe o perioadă determinată a copiilor  aflati în situatii de risc. Centrul este o instituţie din subordinea Consiliului local Hîncesti și este în totalitate finanțată din bugetul orașului.

           Misiunea Centrului este de a oferi copilului un mediu propice, condiţii de dezvoltare armonioasă, precum si de a sprijini şi media relaţiile dintre copil si familia sa si/sau o eventuală familie de plasament sau adoptivă.

           Scopul Centrului este de a oferi copiilor aflaţi în situaţii de risc servicii de cazare, îngrijire, educaţie şi după caz consiliere psihologică, medicală în vederea (re)integrării copilului într-un mediu familial.

Întru realizarea scopului Centrul de Plasament Temporar „Brînduşa” are următoarele obiective generale:

 1. Asigurarea necesităţilor esenţiale de bază ale beneficiarilor (cazare, ingrijire, igiena, asistenţă medicală, asistenţă juridică- după caz)
 2. Facilitarea unei dezvoltări armonioase a copilului;
 3. Instituţionalizarea copilului aflat în dificultate pentru o perioadă determinată de timp ;
 4. Colaborarea activă si permanentă cu familiile sau susţinătorii legali ai copiilor ;
 5. Integrarea deplină a copiilor în familie şi comunitate.

Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:

 1. drepturile fiecărui copil sunt recunoscute, respectate şi promovate;
 2. dezvoltarea copilului în Centru este asigurată într-un mediu cât mai apropiat de cel familial;
 3. copilul plasat în Centru este tratat fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, naţionalitate, apartenenţă etnică și socială, avere, situaţia sa, a părintelui sau tutorelui său;
 4. protectia copilului în Centru are un caracter temporar;
 5. activităţile desfăşurate în Centru au caracter deschis către comunitate;
 6. personalul Centrului are pregătirea si calificarea necesară pentru a lucra cu copiii.

Beneficiarii Centrul de Plasament Temporar „Brînduşa” sunt copii aflaţi în dificultate cu domiciliu în or. Hîncești, inclusiv:

  • Copilul a cărui familie se află în incapacitatea de a-şi exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti;
  • Copilul a cărei securitate, educație, integritate fizică şi psihică sunt în pericol în mediul său de viată, s.a.;
  • Copilul aflat într-o situaţie care impune tutela, dar aceasta nu poate fi instituită;
  • Copilul inadaptat social (cu disabilităţi usoare), dacă se stabileşte că este în  interesul copilului şi Centrul este dotat şi abilitat să asiste aceşti beneficiari.

Centrul de Plasament Temporar „Brînduşa” are o capacitate maximă de 25 de locuri şi cuprinde copii cu vîrsta între 0 şi 18 ani, grupati pe module de tip familial, eterogene din punct de vedere al vîrstei si sexului. Centrul este dotat conform standardelor minime de calitate, în corespundere cu particularităţile individuale de vârstă ale beneficiarilor,  asigură copiilor un mediu favorabil de aflare, organizează efectuarea exploatării paraclinice, privind depistarea precoce a tuberculezei ( reacţia MANTU, MRS, SIDA)

Organizarea serviciilor se face într-o manieră flexibilă, adaptată la situaţia fiecărui copil, ţinând cont de: vârsta copilului, posibilităţile sale de dezvoltare, necesităţile afective si educative, nivelul de şcolarizare, precum şi de posibilitătile de evoluţie autonomă şi de integrare a fiecărui copil în diversele domenii ale vieţii.

Centrul oferă acces parinţilor de a comunica cu copilul. Perioada maximă de şedere a copilului în cadrul Centrului nu trebuie să depăsească 12 luni calendaristice, perioadă în care autorităţile şi personalul sunt obligaţi să găsească soluţii optime pentru a stabili formele de protecţie a copilului.

Centrul asigură dezvoltarea fizică, mintală si emoţională a copilului prin diverse servicii:

 • de găzduire şi îngrijire zilnică;
 • de supraveghere medicală generală, asistenţă medicală în caz de boală;
 • de educaţie (sprijin la efectuarea temelor, activităţi destinate să dezvolte copilului capacitatea de a fi independent în viaţa cotidiană, susţinerea în dezvoltarea cognitivă si afectivă a copilului, dezvoltarea personalităţii, a capacităţilor de comunicare şi de integrare în viaţa socială şi accesul la un nivel cultural optim);
 • de observare si evaluare sistematică a evoluţiei copilului;
 • de consiliere şi sprijin pedagogic şi psihologic familiei copilului.

Managerul  Centrul de Plasament Temporar „Brînduşa”:
Dragomir Larisa