×
Meniu

Grădinița 1

Instituția de educație timpurie „Albinuța”, mun Hîncești

 e-mail: gradinita1hincesti@gmail.com

      Grădinița „Albinuța”  activează din anul 1977, într-o clădire tip cu două nivele pentru 140 locuri, amplasată aproape de centrul orașului, într-o zonă liniștită, ecologic curată, cu trafic scăzut. În total în municipiu Hîncești avem 5 instituții de educație timpurie. Astfel, copii sunt repartizați în instituții conform districtelor școlare.

IET nr.1 „Albinuța” este creată în conformitate cu decizia organelor APL în limita numărului de locuri, în conformitate cu particularitățile dezvoltării psihofiziologice ale copiilor, care se conduce în activitatea sa de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ, Regulamentul de ordine internă a instituţiei preşcolare şi asigurarea funţionării ei în complex cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum și de actele normative privind activitatea instituției. Grădinița se găsește într-o clădire construită după proiect tip și respectă strict normele sanitaro-igienice, cerințele și regulile securității antiincendiare. În instituție funcționează 6 grupe de copii cu program de 10,5 ore, 5 zile în săptămână. Grădinița și-a început activitatea la data de 6 iunie 1977 pentru 140 copii.

Începând cu luna august 2012 până în august 2013, grădinița a fost închisă pentru efectuarea reparației capitale. În această perioadă au fost efectuate următoarele lucrări: schimbarea geamurilor, ușilor, dușumeaua în fiecare grupă de copii, a fost schimbată faianța de pe pereții blocului alimentar și spălătorie.

Actualul spațiu al grădiniței include 6 săli de grupă (4 grupe cu funcționalitate triplă: dormitor, sală de jocuri și activități, sală de mese; 2 grupe au dormitoare separate), o sală festivă, care servește și ca sală sportivă, cabinetul directorului, cabinet metodic, cabinet medical, bloc alimentar, bloc sanitar pentru personal, spălătorie, depozite. Instituția este conectată la rețeaua municipală de apă, canalizare, gaz, are o centrală termică proprie care asigură energia termică pe perioada rece a anului. Pentru încălzirea apei sunt instalate trei boilere (câte 1 pentru 2 grupe + 1 în blocul alimentar central).

Grădiniţa nr. 1 „Albinuța” educă şi  pregătește copiii într-un mediu educaţional cât mai atractiv, cultivând aptitudinile şi formând deprinderile integrării în societate, încurajând formarea unor atitudini şi comportamente bazate pe creativitate, comunicare, curiozitate, independenţă, promovând toleranţa şi înţelegerea.

Viziunea unității derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății și al comunității încă de la vârsta preșcolară, vizând următoarele aspecte:

  • asigurarea copiilor cu îngrijire şi educaţie de calitate, conform standartelor;
  • implementarea documentelor de politici educaționale la nivel înalt întru asigurarea dezvoltarii abilităţilor şi deprinderilor copiilor pentru adaptarea la viața școlară și socială;
  • implicarea familiei şi comunității în dezvoltarea şi educarea copiilor într-un mediu sigur şi stimulativ.

Instituţia preşcolară nr.1 „Albinuța” își propune, ca pe parcurs să devină o instituţie cu o modernă instruire preşcolară, ce va permite fiecărui copil să se dezvolte liber, integral şi armonios, să dobândească cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală şi societate, să formeze copiilor un comportament tolerant care va stimula respectul, înţelegerea şi cooperarea. Totodată își dorește să promoveze incluziunea eficientă a copiilor cu CES, pentru a realiza cu success procesul corecțional-recuperatoriu al acestei categorii de copii.

Managerul Instituției de educație timpurie „Albinuța”, mun Hîncești: Meșină  Olesea