×
Meniu

Grădinița 3

e-mail: gradinita.nr.3@gmail.com

DATE GENERALE

Grădinița nr.3 „Alionușca” din mun. Hîncești este o instituție care face parte din sistemul educational al Republicii Moldova, având menirea realizării priorităților naționale din sectorul respectiv. În acest sens, grădinița se conduce, în activitatea sa, de Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea activității IET nr.3 ”Alionușca” Hîncești, precum și de actele normative aprobate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de Direcția de Învățământ Hîncești, de Primăria mun. Hîncești și de către alte organe de resort.

Grădinița a fost dată în exploatare pentru prima dată pe data de 01.04.1963, într-o clădire-tip cu două nivele pentru 130 locuri, amplasată în centrul orașului. Până în prezent, în instituție funcționează 6 grupe de copii, cu program de 10,5 ore, 5 zile în săptămână.

În total în municipiu Hîncești sunt 5 instituții de educație timpurie și este o grădiniță care oferă servicii educațioale inclusiv și cu predare în limba rusă. Astfel, copii sunt repartizați în instituții conform districtelor școlare, dar și opțiunii părinților privind limba de instruire.

Actualul spațiu al grădiniței include 6 săli de grupă (4 grupe cu funcționalitate triplă: dormitor, sală de jocuri și activități, sală de mese; 2 grupe cu funcționalitate dublă: sala de activități și mese, dormitoare), o sală de  festivități, care servește și ca sală de sport, cabinetul directorului, cabinet metodic, cabinet medical, bloc alimentar, bloc sanitar pentru personal, spălătorie, depozite. Instituția este conectată la rețeaua municipală de apă, canalizare, gaz, are o centrală termică proprie care asigură energia termică pentru perioada rece a anului. Pentru încălzirea apei sunt instalate mai multe boilere (câte 1 pentru 2 grupe).

Începând cu luna august 2016 până în august 2021, grădinița a fost închisă pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală. În această perioadă au fost realizate următoarele: schimbarea geamurilor, ușilor, dușumeaua, tencuirea și reparația blocurilor sanitare din fiecare grupă, a fost adaptat spațiul pentru instalarea separatoarelor, dotarea băii cu duș, lavoare, articole sanitare, schimbarea faianței în blocul alimentar și spălătorie. Adaptarea spațiului a avut loc conform cerințelor în vigoare, și anume instalarea secțiilor de prelucrare a alimentelor. Au fost efectuate lucrări de renovare a fațadei și a scărilor interioare și adiacente. Au fost reparate toate încăperile din instituție.

Grădinița nr.3 „Alionușca” este o insituție de educație timpurie pentru copii de vârstă preșcolară (2-6/7 ani), inclusiv pentru copiii vorbitori de limbă rusă din mun. Hîncești. Instituția își desfășoară activitatea în scopul pregătirii optime a copilului pentru debutul școlar și pentru integrarea lui socială, educându-i deprinderi de dezvoltare personală, morală și emoțională.

Grădinița nr.3 „Alionușca” din mun. Hîncești își propune să ofere activități educaționale și de îngrijire a copilului, desfășurate într-un mediu motivant, stimulativ, sigur și protectiv, ce au ca scop dezvoltarea holistică a lui și pregătirea pentru integrare în activitatea școlară.

Instituția își propune să ofere un mediu favorabil învățării, un climat de siguranță fizică și psihică și servicii sociale pentru copii – îngrijire, supraveghere, asistență medicală conform actelor normative și legislative a Republicii MOLDOVA.

Managerul Instituției de educație timpurie „Alionușca”, mun Hîncești:
 Pascal Marina