×
Meniu

Grădinița 4

Instituţia de Educație Timpurie „Andrieș” din mun. Hâncești activează din anul 1986 și a fost fondată în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Hâncești, jud. Lăpușna nr.07 din 15.11.2002 (788-1/07), Act de inventariere a clădirilor proprietate a Primăriei or. Hâncești nr. f/n din 20.12.2006 (788-2/07), Hotărârea Judecătoriei Hâncești nr.2-e 27/13 din 18.03.2014 (5301/14/9805) privind recunoașterea dreptului de proprietate.

Grădinița a fost construită după un proiect special, bazat  pe respectarea normelor sanitaro-igienice. Terenurile instituției  sunt dotate cu atribute de joc și nisipiere. Dispune de o parcare pentru transport.

Capacitatea instituției este de 14 grupe pentru 320 de locuri.

În cadrul instituției se află: cabinetul metodic dotat cu mobilier, calculatoare și literatură metodică de specialitate; cabinet medical cu izolator;  sală de muzică dotată cu instrument muzical (pian, boxe muzicale, scaune pentru copii); bloc alimentar modern pentru prepararea și repartizarea bucatelor, dotat cu utilajul necesar și depozitele pentru păstrarea produselor alimentare; spălătorie dotată cu mașini automate de spălat, de uscat și călcat rufele.

Instituția de Educație Timpurie ,,Andrieș” oferă sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar: părinte, copil, educator tinde spre învăţare şi trebuie să se simtă valorificat şi important.

Misiunea noastră este de socializare a copiilor preşcolari în:

– Vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate.
– Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţii fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
– Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
– Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare profesională permanentă. 

 Instituția de Educație Timpurie „Andrieș” își orientează activitatea spre: 

  • Crearea condițiilor favorabile în dezvoltarea personalității deschise, creative, capabile de a alege și a decide, tolerante, responsabile, creative și flexibile, urmând ca finalitate formarea competențelor și aptitudinilor tinerii generații.
  • Creşterea calităţii actului instructiv – educativ prin realizarea unui învăţământ modern, deschis spre schimbare şi inovare, spre valorile autentic europene, toate acestea vor găsi răspuns la rezolvarea „punctelor slabe” a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor” şi identinficarea „punctelor tari”.

Întru realizarea viziunii este necesar să ținem cont de particularitățile și valorile promovate de instituție. Principiile și valorile cele mai importante ale instituției sunt:

  • Principiul educației centrate pe copil;
  • Principiul respectării drepturilor copilului;
  • Principiul învățării active;
  • Principiul învățării integrate;
  • Principiul interculturalității;
  • Principiul echității și nondiscriminării.

Managerul Instituției de educație timpurie „Andrieș”, mun Hîncești: Moraru Viorica