×
Meniu

Grădinița 6

Instituția de educație timpurie nr.6 „Luminița”, mun Hîncești

Adresa: mun. Hîncești str. Veronica Micle 6; tel.026923059

Instituția de  Educație Timpurie nr.6 „Luminița” mun. Hincești a fost fondată în anul 1967, amplasată într-o  zonă selectă a orașului, strada Veronica Micle 6.
Telefon – 026923059
Destinația instituției – generală;
Regimul de lucru – 5 zile in saptămână;
Reparație capital a fost efectuată în anul 2008;
Limba de instruire – limba de stat- română;

După proiect – tip cu 6 săli de grupă, dintre care 2 cu destinație dublă, 4 grupe cu destinație triplă, cu o capacitate de 140 locuri pentru copii, amenajate conform cerințelor educaționale actuale. O sală de muzică , cabinet metodic, cabinet medical si izolator, bloc alimentar, spălătorie, depozit pentru păstrarea produselor alimentare, cazangerie la gaz. Clădirea este racordată la rețele de apă – canalizare, gaz, dispune de iluminat artificial corespunzător. Instituția este dotată cu  utilaj tehnologic – frigidere, cazane de încălzit apă, mașină de spălat automat și asigură condiții spiritual si material favorabile creșterii şi dezvoltării întru-un cadru modern.

Instituția de Educație Timpurie nr.6 „Luminița” este instituția care contribuie la creșterea prosperității:

  • prin sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copiii;
  • prin asigurarea unui mediu prietenos si protectiv, prin pregătirea copiilor capabili să se integreze în școală, în societate;
  • prin transformarea grădiniței „Luminița ‘’ într-o instituție competitivă ce prestează servicii educaționale de calitate centrate pe copil;
  • prin valorificarea efectivă a relațiilor de parteneriat si cooperare cu diverși factori educaționali, sociali întru formarea unor personalități valoroase;
  • prin susținerea copilului în achiziţionarea de cunoștințe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare pe tot parcursul vieții.

Instituția de Educație timpurie nr.6 „Luminița” își propune să asigure accesul la educație complexă și echilibrată pentru fiecare copil, indiferent de condiția socială și materială, aparența etnică sau religioasă promovînd toleranță şi înțelegerea între copii. Crearea condițiilor spiritual și material favorăbile vieții intr-un cadru modern, corespunzător normelor și valorilor educaționale (intelectuale, morale, fizice.) pe care și le asumă toți factorii interni si externi ai instituției. Oferirea educației de calitate pentru fiecare copil conform unui traseu individualizat, în sensul dezvoltarii abilităților de încredere în forțele proprii, afectivitate, imagine pozitivă de sine, muncă în echipă. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului și valorizarea fiecărui participant la actul educativ.                                         

Managerul Instituției de educație timpurie „Luminița”, mun Hîncești: Deliu Elizaveta