×
Meniu

S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”

Societatea pe Acţiuni 
„Operator Regional Apă-Canal Hîncești” 

Adresa juridică: mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu, 119

Cod fiscal: 1003605000182

E-mail: apa.canal.hincesti@gmail.com 

Nr. de contact:
(0269)22357 – dispecerat;
(0269)21513 – director general;
(0269)22463 – anticamera;
(0269)22023 – contabil-șefă;
(0269)22687 – relații cu publicul

Scurt istoric 

Serviciul de alimentare cu apă și de canalizare a fost creat în 1946 și a avut de trecut mai multe transformări de ordin organizatoric cu statut de: Combinatul Gospodăriei Raionale Kotovski; Combinatul Gospodăriei Comunale Kotovski; Combinatul Gospodăriei Locativ- Comunale; Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale; Direcţia de Producţie „ApăCanal” Hînceşti; S.R.L. „Egida”; Întreprinderea municipală „Gospodăria de Alimentare cu Apă şi Canalizare”; Întreprindere municipală „AmenVer” Hînceşti; Societatea Comercială „Amen-Ver” Societate pe Acţiuni;

Prin decizia Consiliului municipal Hîncești nr.16/08 din 29.12.2016, întreprinderea a obținut statutul de S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” ca urmare a schimbării denumirii din S.C.„Amen-Ver” S.A.

Primul conducător: Andrei Starțev
Următorii conducători: David Zilberman, Ion Babii, Simion Hamuraru, Ion Laiba, Nicolae Orhianu, Ion Gorgos, Ion Donică, Gheorghe Lică
Conducător actual: Nicolae Meșină 

Structura organizatorică este formată din următoarele componente: aparat administrativ;  secţia „Vînzări și relații cu publicul” și serviciul tehnic;  serviciul „Apeduct”;  serviciul „Canalizare şi staţia de epurare”;  serviciul „Deservirea instalațiilor electrice”; serviciul „Autotransport și dispecerat”.

La întreprindere activează peste 85 salariați.

Principalul gen de activitate este furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Realizări:

Întreprinderea furnizează serviciul public de alimentare cu apă în mun. Hîncești și satele adiacente: Fîrlădeni, Bozieni, Mereșeni, Logănești, totodată prestează serviciul de canalizare în mun. Hîncești. Are în gestiune economică 133,04 km rețele publice de alimentare cu apă inclusiv în sate. 26,7 km rețele publice de canalizare (în municipiu), 17 fîntîni arteziene, 5 stații de pompare a apei, 6 stații de pompare a apelor uzate, stația de epurare a apelor uzate.

În prezent furnizează serviciul public de alimentare cu apă către 7658 consumatori inclusiv în sate și înregsitrează circa 3291 de beneficiari ai serviciului de canalizare.

Tradiţii, obiceiuri ale întreprinderii: 

Conform Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr.139 din 01.03.1995, anual, în ultima duminică din luna aprilie se sărbătoreşte Ziua profesională a lucrătorului din gospodăria de locuinţe şi deservire comunală.   

Sursa: Constantin Polevoi „Hîncești și oamenii lui”, Chișinău, 2008

Managerul actual: Nicolae Meșină

Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume, prenume: Nicolae Meșină
Adresă:  str.Păcii, 16A, 3401, Hînceşti, Republica Moldova
Telefon: 076082002;
Fax:  (0269)21513
E-mail: mesina.nicolae@mail.ru
Experienţă profesională:

 

01.10.2003 – 26.09.2006 lăcătuș, maistru la exploatarea rețelelor de gaze, sectorul Hîncești, S.R.L.„Cimișlia-gaz”;

07.11.2006 – 03.01.2016 maistru la exploatarea rețelelor de gaze, Î.M. „Rotalin Gaz Trading” S.R.L;

04.01.2016 – 2019 inginer-șef, inginer superior, subdiviziunea Hîncești, Î.M. „Rotaling Gaz Trading” S.R.L.;

2019 – 2020 activitate în domeniul business-ului;

04.01.2021 pînă în prezent director general S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”.

Educaţie şi formare: Gimnaziul „Mihai Viteazu” (diplomă studii gimnaziale) a.1997.

Colegiul de Construcții din Hîncești (inginer-constructor inferior) a.2002.

Universitatea Tehnică a Moldovei, (diplomă de licență, învățămînt superior; inginer licențiat în domeniul arhitectură și construcții) a.2011.

Competenţe şi aptitudini: – abilităţi în construcția rețelelor inginerești;

– identificarea posibilităţilor de dezvoltare a domeniului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

– implicarea şi susţinerea de proiecte în domeniul de alimentare cu apă și de canalizare;

– abilităţi de organizare şi comunicare;

– capacităţi de lucru cu publicul;

– responsabilitate, iniţiativă, sinceritate, punctualitate;

– posedarea la nivel avansat a limbii engleze;

– posedarea la nivel avansat a limbii rusă;

– permis de conducere auto.