×
Meniu

Secretarul Consiliului

Curriculum Vitae

  • INFORMAȚII PERSONALE

Nume: Plăcintă
Prenume: Eugenia
Data nașterii: 16.02.1989;
Născută: Hîncești, Republica Moldova;
Adresa: Nr.11, Grădinilor, 3401, Hînceşti, Republica Moldova
Stare civilă: căsătorită, 1 copil;
Număr de contact: +37326920141, +37369092459;
E-mail: ionita_janica@yahoo.com

  • EDUCAȚIE ȘI FORMARE

1995 – 2007,  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Hînceşti, (Diploma de bacalaureat
                            pentru absolvirea învăţămîntului liceal, profil real);

2007 – 2011, Universitatea de Stat din Moldova, or. Chişinău. Obţinerea titlului
                     de Licenţiat în drept, domeniul general de studii Drept  
                     specialitatea Drept Penal, (Diploma de licenţă, învăţămînt superior);

 2013-2016, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedenţie,
                     master specialitatea Administrare Publică.

  • EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2010,  Practica de producţie Judecătoria sectorului Centru și Procuratura sectorului
             Centru municipiul Chișinău şi practica de licenţă în cadrul Procuraturii or. Hîncești.

Activităţi direcţionate în domeniile:

– studierea legislaţiei naționale şi actelor normative internaționale;
– studierea regulamentelor interne în instituțiile menționate;
– participarea la interogarea învinuiților;
– întocmirea proceselor-verbale;
– asistarea în ședințe de judecată;
– participarea la un șir de acțiuni procesual penale;
– întocmirea actelor procesual penale;

    2020  2024, Viceprimar al mun.Hîncești.

  •   LIMBA MATERNĂ

Limba Română

  • LIMBI STRĂINE

Limba Rusă ( comunicare scrisă/orală fluentă,cursivă, coerentă).
Limba Engleză (comunicare scrisă/orală, fluentă, cursivă, coerentă).