Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Viceprimar în domeniul cultural

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale  
Nume / Prenume Moraru Olga
Adresă(e) Mun.Hîncești, str.Grădinilor 2
Telefon(oane)  
E-mail(uri) olgg-dv@mail.ru
Data naşterii 09.06.1985
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  
 Experienţa profesională  
Perioada 2007-2017
Numele şi adresa angajatorului Biroul Notarului Public
Funţia sau postul ocupat Specialist, consultant jurist
Perioada 2017-2019
Numele şi adresa angajatorului Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru
Funţia sau postul ocupat Registrator
Perioada 2019-
Numele şi adresa angajatorului Primăria mun.Hîncești
Funţia sau postul ocupat

Educație și formare

Viceprimar în domeniul cultural

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ LT Mihai Eminescu, mun.Hîncești
Perioada 2003-2004,2004-2005
Calificarea / diploma obţinută Studii superioare, Licențiată în drept economic,  Master în drept civil
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din RM
Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba rusă, engleză
Permis (e) de conducere Categoria B