×
Meniu

Viceprimar în domeniul economic

Curriculum Vitae

 • INFORMAȚII PERSONALE

Nume: Vartolomei
Prenume: Tudor
Data nașterii: 14.02.1970;
Născut: Hîncești, Republica Moldova;
Adresa: Mun. Hîncești, str. Ciocârlia 4;
Stare civilă: casatorit, 2 copii;
Număr de contact: +37369002540
E-mail: vartolomei.primaria.hn@gmail.com

 • EDUCAȚIE ȘI FORMARE

19771985,  LT “Mihai Viteazu”, mun. Hîncești, r. Hîncești;

1985-1989,  Colegiu de Construcție, mun. Hîncești, specialitatea  Tehnic-
                        Constructor;

1989-1994  Universitatea Tehnică a RM, Facultatea Construcții civile și
                       industriale, specialitatea Inginer constructor;

2020-2023  Universitatea Tehnică a RM, Facultatea Urbanizm și Arhitectura,
                        departamentul Cai Ferate, Drumuri și Poduri, specialitatea Inginer  constructor.

Atestare Tehnico-profesională  Diriginte de șantier și Responsabil tehnic.
Construcții civile, industriale, agrozootehnice, drumuri, piste de aviație, poduri.

 • EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

 1992-1998,  Profesor de specialitate – Materiale de construcție, Colegiu de Construcție, mun. Hîncești;

1998-2001,  Solel Bone, Israel;

 20022013,  Diriginte de șantier, BadPrim S.R.L.;

 • Reconstrucția  Departamentului Vamal al Republicii Moldova, mun. Chișinău;
 • Reconstrucția Postului vamal Giurgiulești, s. Giurgiulești;
 • Construcția  postului vamal Criva, s. Criva;
 • Construcția  postului vamal Lipcani, or. Lipcani;
 • Construcția  Postului vamal  internațional Mamonova 2, Federația Rusă, or.Kaliningrad;
 • Reconstrucția canalizării pluviale a zonei Gara Feroviară din mun. Chișinău;
 • Reconstrucția drumului R3, Hîncești-Bozieni.

20132013,  Director tehnic, BadPrim S.R.L.;

2014-2017, Director Arnit-Prim S.R.L.;

2017-2022, Responsabil tehnic (consultant), Administrația de Stat a Drumurilor.

2022-2023, Director tehnic, S.R.L. VarImp.  /Diriginte de șantier/ Reparația
                        capitală a podului pe drumul M1, pod peste râul Prut, s. Leușeni.

 • LIMBA MATERNĂ

Limba Română

 • LIMBI STRĂINE

Limba Rusă (cunoaştere perfectă a limbii, comunicare scrisă/orală fluentă, cursivă, coerentă).

 • PERMIS DE CONDUCERE

Categoria: A, B, C.