×
Meniu

Viceprimar în domeniul economie și infrastructură

Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume Plăcintă Eugenia
Adresă Nr.11, Grădinilor, 3401, Hînceşti, Republica Moldova
Telefon +37326920141, +37369092459.
Fax  
E-mail ionita_janica@yahoo.com
EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

 

Practica de producţie Judecătoria sectorului Centru și Procuratura sectorului Centru municipiul Chișinău şi practica de licenţă în cadrul Procuraturii or. Hîncești.

Activităţi direcţionate în domeniile :

– studierea legislaţiei naționale şi actelor normative internaționale;
– studierea regulamentelor interne în instituțiile menționate;
– participarea la interogarea învinuiților;
– întocmirea proceselor-verbale;
– asistarea în ședințe de judecată;
– participarea la un șir de acțiuni procesual penale;
– întocmirea actelor procesual penale;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or.Hînceşti, anii 1995 – 2007 (Diploma de bacalaureat pentru absolvirea învăţămîntului liceal, profil real);

Universitatea de Stat din Moldova, or.Chişinău, anii 2007 – 2011. Obţinerea titlului de Licenţiat în drept, domeniul general de studii Drept, specialitatea Drept Penal, (Diploma de licenţă, învăţămînt superior).

Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedenţie, anii 2013-2016, master specialitatea Administrare Publică;

Limbi străine cunoscute Limba Engleză (comunicare scrisă/orală fluentă, coerentă) ;

Limba Rusă (comunicare scrisă/orală fluentă, coerentă).