×
Meniu

Viceprimari

CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume / Prenume Moraru Olga
Adresă(e) Mun.Hîncești, str.Grădinilor 2
Telefon(oane)
E-mail(uri) olgg-dv@mail.ru
Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă
Data naşterii 09.06.1985
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
 Experienţa profesională
Perioada 2007-2017
Numele şi adresa angajatorului Biroul Notarului Public
Funţia sau postul ocupat Specialist, consultant jurist
Perioada 2017-2019
Numele şi adresa angajatorului Agenția Servicii Publice, Departamentul Cadastru
Funţia sau postul ocupat Registrator
Perioada 2019-
Numele şi adresa angajatorului Primăria mun.Hîncești
Funţia sau postul ocupat

Educație și formare

Viceprimar în domeniul cultural

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ LT Mihai Eminescu, mun.Hîncești
Perioada 2003-2004,2004-2005
Calificarea / diploma obţinută Studii superioare, Licențiată în drept economic,  Master în drept civil
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Stat din RM
Limba(i) maternă(e) Limba română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba rusă, engleză
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Word, Excell s.a.
Competenţe şi aptitudini Responsabilă, sociabilă,obiectivă, punctualitate, modestie, verticalitatea propriei poziții.
Permis (e) de conducere Categoria B

Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume Plăcintă Eugenia
Adresă Nr.11, Grădinilor, 3401, Hînceşti, Republica Moldova
Telefon +37326920141, +37369092459.
Fax  
E-mail ionita_janica@yahoo.com
Naţionalitate moldoveană
Data naşterii 16 februarie 1989
EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

 

Practica de producţie Judecătoria sectorului Centru și Procuratura sectorului Centru municipiul Chișinău şi practica de licenţă în cadrul Procuraturii or. Hîncești.

Activităţi direcţionate în domeniile :

– studierea legislaţiei naționale şi actelor normative internaționale;
– studierea regulamentelor interne în instituțiile menționate;
– participarea la interogarea învinuiților;
– întocmirea proceselor-verbale;
– asistarea în ședințe de judecată;
– participarea la un șir de acțiuni procesual penale;
– întocmirea actelor procesual penale;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or.Hînceşti, anii 1995 – 2007 (Diploma de bacalaureat pentru absolvirea învăţămîntului liceal, profil real);


Universitatea de Stat din Moldova, or.Chişinău, anii 2007 – 2011. Obţinerea titlului de Licenţiat în drept, domeniul general de studii Drept, specialitatea Drept Penal, (Diploma de licenţă, învăţămînt superior).

Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedenţie, anii 2013-2016, master specialitatea Administrare Publică;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERSONALE

Limba maternă Limba Română
Limbi străine cunoscute Limba Engleză (comunicare scrisă/orală fluentă, coerentă) ;

Limba Rusă (comunicare scrisă/orală fluentă, coerentă).

Aptitudini şi competenţe artistice Preferinţe pentru literatura ştiinţifică în domeniile : biologie, chimie,  economie, medicină, drept, filosofie, informatică.
Aptitudini şi competenţe sociale Caracter sociabil şi comunicativ, forţă de convingere prin argumente juste şi logice, respect şi toleranţă pentru conlocutori şi opiniile acestora, gîndire pozitivă, sinceritate, obiectivitate, verticalitatea propriei poziţii, dar totodată flexibilitate şi spirit analitic.
Aptitudini şi competenţe tehnice Cunoaşterea  calculatorului, modalitaţilor de utilizare a software – urilor (Microsoft Office: Excel, Word).